cửa hàng ngọc phỉ thúy phong thủy

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S864-3705

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng, ít đốm vàng (Myanmar, Miến Điện). +

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S957-4050

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Myanmar, Miến

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S957-4455

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Myanmar, Miến

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S957-4860

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Myanmar, Miến

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S957-4555

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy có 3 vân đen, xanh lý, trắng (Myanmar, Miến

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S959-8075

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh đậm (Myanmar, Miến Điện) +

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S959-10128

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (Myanmar, Miến Điện) + Kích

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S2000-8005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S2000-8833

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S2000-9034

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy loại nhỏ,tăng tài tiến lộc S2009

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar vân xanh, vân trắng (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước