gậy như ý ngọc phỉ thúy cao cấp

Gậy như ý ngọc Phỉ Thúy,tăng cường địa vị,tăng tiến quan chức TH13-18

+ Chất liệu và hoàn thiện : Gậy như ý ngọc Phỉ Thúy vân đen xanh đậm, đế gỗ cây