phật di lặc ngọc phỉ thúy loại tốt

Tượng Phật Di Lạc Phỉ Thúy,mang lại vui vẻ hạnh phúc PT13

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x