trang sức phỉ thúy

Ngọc bội song lộc Ngọc Phỉ Thúy bình an S545

Ngọc bội song lộc đá Cẩm Thạch chiêu tài chiêu lộc S545

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội song lộc đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 40cm

Ngọc bội vạn tự Ngọc Phỉ Thúy bình an S536

Ngọc bội vạn tự đá ngọc cẩm thạch biểu tượng may mắn S536

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm +

Ngọc bội đèn lồng Ngọc Phỉ Thúy bình an S252

Ngọc bội treo đèn lồng đá ngọc cẩm thạch bình an S252

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 32cm

Ngọc bội đèn lồng nhỏ Ngọc Phỉ Thúy bình an S525

Ngọc treo bội đèn lồng nhỏ đá Cẩm Thạch bình an S525

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm

Ngọc bội Tỳ hưu trên túi tiền Ngọc Phỉ Thúy bình an S253

Ngọc bội Tỳ hưu trên túi tiền đá ngọc Miến Điện bình an S253

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu trên bao tải tiền đá ngọc Miến Điện. +

Ngọc bội 1 Tỳ hưu Ngọc Phỉ Thúy bình an S235

Ngọc bội 1 Tỳ hưu đá Miến Điện bổ trợ sức khỏe S235

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 38cm

Ngọc bội Tỳ hưu nằm ôm mai hoa Ngọc Phỉ Thúy bình an S526

Ngọc bội treo Tỳ hưu nằm ôm mai hoa ngọc Miến Điện tài lộc S526

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu nằm đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài

Ngọc bội Tỳ hưu đứng ôm tiền Ngọc Phỉ Thúy bình an S671

Ngọc bội treo Tỳ hưu đứng ôm tiền đá Miến Điện bình an tài lộc S671

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đứng trên tiền đá ngọc Miến Điện. + Kích

Ngọc bội Tỳ hưu xanh đứng Ngọc Phỉ Thúy bình an S234

Ngọc bội treo Tỳ hưu xanh đứng ngọc miến điện tài lộc bình an S234

  + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài x

Móc khóa tiền ngọc bội Ngọc Phỉ Thúy may mắn S089

Móc khóa tiền ngọc bội đá quý Cẩm Thạch phong thủy S089

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tiền ngọc bội đá Miến Điện. + Kích thước (dài): 8.5cm

Móc khóa trái bắp Ngọc Phỉ Thúy may mắn S086

Móc khóa trái bắp đá quý Cẩm Thạch phong thủy S086

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa trái bắp đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm