trang sức phỉ thúy

Móc khóa ấm trà Ngọc Phỉ Thúy may mắn S077

Móc khóa ấm trà đá quý Cẩm Thạch phong thủy S077

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa ấm trà đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm

Móc khóa voi Ngọc Phỉ Thúy may mắn S103

Móc khóa voi đá quý Cẩm Thạch phong thủy S103

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa voi đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm +

Móc khóa bàn tay Phật Ngọc Phỉ Thúy may mắn S096

Móc khóa bàn tay Phật đá quý Cẩm Thạch phong thủy S096

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa bàn tay Phật đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài):

Móc khóa ghita điện Ngọc Phỉ Thúy may mắn S100

Móc khóa ghita điện đá quý Cẩm Thạch phong thủy S100

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa đàn ghita đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài x

Móc khóa bút Văn Xương Ngọc Phỉ Thúy may mắn S102

Móc khóa bút Văn Xương đá quý Cẩm Thạch phong thủy S102

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa bút Văn Xương đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài

Móc khóa Phật Di Lạc Ngọc Phỉ Thúy may mắn S083

Móc khóa Phật Di Lạc đá quý Cẩm Thạch phong thủy S083

  + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa Phật di lạc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài

Móc khóa cặp tình nhân Ngọc Phỉ Thúy may mắn S097

Móc khóa cặp tình nhân đá quý Cẩm Thạch phong thủy S097

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa cặp tình nhân đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x

Móc khóa 12 con giáp Ngọc Phỉ Thúy may mắn S078

Móc khóa 12 con giáp đá quý Cẩm Thạch phong thủy S078

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa bộ 12 con giáp đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài

Móc khóa ống Phật Ngọc Phỉ Thúy may mắnS391

Móc khóa ống Phật đá quý Cẩm Thạch phong thủy S391

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại ống Phật ngọc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài):

Móc điện thoại sen ngọc Ngọc Phỉ Thúy may mắn S384

Móc điện thoại sen ngọc đá quý Cẩm Thạch phong thủy S384

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại sen ngọc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 10cm

Móc điện thoại trái bắp Ngọc Phỉ Thúy may mắn S359

Móc điện thoại trái bắp đá quý Cẩm Thạch phong thủy S359

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại trái bắp đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 9cm