Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 04

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL-11-04

 

ty huu phi thuy trung 01 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 04

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 28.5cm x 6cm x 16.5cm(chưa gồm đế gỗ)
+ Khối lượng: 6kg/ cặp
+ Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia.
+ Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc.
+ Giá: 110.000.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 05

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL-11-05

 

ty huu ngoc phi thuy 01 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 05

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 7.5cm x 15cm
+ Khối lượng: 8kg/ cặp
+ Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia.
+ Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc.
+ Giá: 83.000.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THPT 01

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THPT-01

 

ty huu phi thuy thpt 01 01 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THPT 01

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dáng đứng cánh vểnh (Vân Nam, Trung Quốc)
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 18cm (Bao gồm đế)
+ Khối lượng: 8.5kg/ cặp
+ Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, tịch tà hóa sát, trấn trạch hưng gia.
+ Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty, văn phòng, …
+ Giá: 118.000.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH14 2

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH14-2

 

th14 2 ty huu phi thuy 01 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH14 2

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 5cm x 9.5cm (chưa bao gồm đế)
+ Khối lượng: 1.5kg (chưa bao gồm đế)
+ Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc mạnh nhất, đem lại bình an, trấn trạch hóa sát, bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp thăng tiến,…
+ Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc, sảnh văn phòng,..
+ Giá: 28.000.000 vnd

 

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH14 3

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH14-3

 

th14 3 ty huu phi thuy Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH14 3

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 5cm x 9.5cm (chưa bao gồm đế)
+ Khối lượng: 1.6kg (chưa bao gồm đế)
+ Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc mạnh nhất, đem lại bình an, trấn trạch hóa sát, bổ trợ con đường công danh, sự nghiệp thăng tiến,…
+ Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc, sảnh văn phòng,..
+ Giá: 29.000.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 9

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13-9

 

ty huu phi thuy th13 9 04 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 9

+ Chất liệu và xuất xứ : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao) : 24cm x 10cm x 18cm (gồm đế gỗ).
+ Khối lượng : 3.6kg/ cặp (chưa gồm đế).
+ Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
+ Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,…
+ Giá: 58.800.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 6

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13-6

 

ty huu phi thuy th13 6 02 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 6

+ Chất liệu và xuất xứ : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 5cm x 10cm (chưa gồm đế gỗ).
+ Khối lượng : 1.4kg/ 1 ông (chưa gồm đế).
+ Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
+ Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,…
+ Giá: 48.000.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 4

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13-4

 

ty huu phi thuy th13 4 01 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 4

+ Chất liệu và xuất xứ : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao) : 22.5cm x 8.5cm x 15.5cm (gồm đế gỗ).
+ Khối lượng : 3.9kg/ cặp (chưa gồm đế).
+ Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
+ Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,…
+ Giá: 58.000.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 5

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13-5

 

ty huu phi thuy th13 5 05 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 5

+ Chất liệu và xuất xứ : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 6cm x 9cm (chưa bao đế).
+ Khối lượng : 2.1kg/ cặp (chưa gồm đế).
+ Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
+ Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,…
+ Giá: 39.600.000 vnd

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 3

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13-3

 

ty huu phi thuy th13 3 Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch TH13 3

+ Chất liệu và xuất xứ : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện).
+ Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 5cm x 10cm
+ Khối lượng : 4.2kg/ cặp (chưa gồm đế)
+ Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh phát đạt, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia, bảo trợ sức khỏe.
+ Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,…
+ Giá: 63.000.000 vnd